بزرگترین و برترین گروه چت تلگرامی شیراز و استان فارس لطفا دوستانتان را هم دعوت کنید.

لینک بزرگترین گروه چت تلگرامی شیرازی ها در تلگرام

https://t.me/joinchat/B2K1T0NsyaeKWjfZN6mn7Aدوستی در تلگرام

لینک گروه شیرازی ها در تلگرام

https://t.me/joinchat/B2K1T0NsyaeKWjfZN6mn7A